BMC 2007

1999 skedde den största industrinedläggningen i Dalslands historia då Lear Seating i Bengtsfors lades ned… närmare  900 jobb försvann över en natt och samhället påverkades mycket starkt på alla fronter. Alla drabbades mer eller mindre, så även motorklubben. Under nittiotalet byggde vi upp verksamheten och vi arrangerade en del rallytävlingar och medlemsantalet steg. Vi lyckades bygga upp lite kapital och vi fick en egen klubbstuga som vi renoverade. Efter Learkraschen minskade medlemsantalet och antalet utövare sjönk kraftigt… Under 2007 insåg vi att vi måste göra något, annars skulle klubben vara bankrutt inom ett år. Den sommaren skrevs det en hel del om nattliga buskörningar i köpingen. Vi pratade om dessa problemen vid våra söndagsträffar i klubbstugan. Det måste finnas något vi kan göra för att locka dessa ungdomar att tävlingsköra i stället för att terrorisera nattsömnen för alla andra. Någon läste om en tävlingsform som heter Drivers Open. Det är en enklare form av rally där man kan köra med sin helt vanliga standardbil. Topphastigheten får inte överstiga 80 km/h. Bilen skall vara skattat, försäkrat och besiktad och föraren behöver bara ha hjälm och körkort. Detta lät som en trevlig idé så vi beslutade att köra en tävling på prov. Lördagen den 1:a december bestämdes som tävlingsdag. Vi tänkte att kom det kommer minst 10 bilar så kan detta vara något att satsa på. Det kom 19 st… Resten är, som man brukar säga, historia… Drivers Open blev räddningen för Bengtsfors MotorClub. Medlemsantalet steg och buskörningen nattetid minskade. Se vidare information under kommande års sidor.

DO-tävlingen 071201

Resultat

Bilder

Reportage