2009-02-21 – Bilder från DO i Ballast Grusgrop

Här är Bengt-Åce Gustavsson och Lars-O Francke bilder från helgen

Kommentera