2023-04-05

Årsmötet avklarat

Bengtsfors MotorClub höll årsmötet i Odeons biosalong.

Följande styrelse skall leda motorklubben 2023:

Ordförande: Per Eriksson
Sekreterare: Bengt-Åce Gustavsson
Kassör: Märtha Björn
Ledamöter: Peo & Ove Johansson
Suppleanter: Joakim Strömberg, Emma Eliasson, Mats Johannesson och Lennart Söderqvist
Revisorer: Erik Johansson och Håkan Andersson (suppl: Johan Sandin)
Valberedning: Simon Andersson och Magnus Ericsson

Det var sedvanlig smörgåstårta efter årsmötet.