2022-03-20

Bengtsfors MotorClub har fått en ny ordförande

Bengt-Åce Gustavsson överlämnar ordförandeklubban för Bengtsfors MotorClub till Per Eriksson efter 14 år.

Bengtsfors MotorClub höll sitt årsmöte på Paletten i Bengtsfors. Bengt-Åce Gustavsson hade aviserat att han ville lämna sin plats som ordförande och mötet valde Per Eriksson som ny ordförande. Bengt-Åce stannar dock kvar i styrelsen som suppleant.

Kenneth Ottosson valde att pensionera sig från sin roll som sekreterare och ersattes av Lennart Söderqvist.

Peo Johansson återvaldes som ledamot. Joakim Strömberg och Emma Eliasson återvaldes som suppleanter. Erik Johansson och Håkan Andersson valdes till revisorer med Johan Sandin som revisorssuppleant. Simon Andersson och Magnus Ericsson valdes till valberedare.

-Jag har suttit i styrelsen sedan omstarten av klubben 1994, först i 14 år som kassör och sedan 14 år som ordförande. Jag lämnar ordförandeposten av flera skäl: Dels anser jag att man inte skall sitta för länge som ordförande i en förening, för på lång sikt hämmar det en förenings utveckling. Dels har vi haft som uttalat mål att försöka föryngra styrelsen. Det lyckades vi med nu, även om Per bara är sju månader yngre än jag. Dels är det ju så att jag har bott i Värmland de senaste åtta åren och alla resor till Bengtsfors har inte alltid varit så praktiska. Jag brinner fortfarande för motorsporten och jag vill fortfarande stötta klubbens verksamhet när jag kan. Det har varit lätt att leda denna förening med allt stöd och det positiva arbetsklimat som alltid har varit klubbens signum. Min och min familjs målsättning är att flytta tillbaka till Bengtsfors, bara vi hittar ett lämpligt hus på landet, säger Bengt-Åce Gustavsson.

-Det är en ära att ta över ordförandeposten i Bengtsfors MotorClub. Jag har också varit med i styrelsen ända sedan omstarten 1994, men detta är första gången i position som ordförande. Jag vill tacka Bengt-Åce för allt arbete han har lagt ned för klubbens bästa under alla år och det känns tryggt att ha honom kvar i styrelsen med all den erfarenhet och kunskap som han besitter, säger Per Eriksson.

Under årsmötet passade man på att ha en tyst minut för de båda bortgångna medlemmarna Hans Tolldin och Kent Aronsson.

Revisorerna tipsade styrelsen om att vi borde marknadsföra möjligheten för medlemmar att stötta föreningen genom att prenumerera på bingolotter. I synnerhet dem som i vilket fall köper lotter, varför inte se till att registrera sig för att stötta motorklubben.