2019-04-11

Nästa DO

Vi hade ju bestämt att vi skulle köra nästa DO-tävling den 13:e april, men det har visat sig att det var ett dåligt datum av många skäl. Likaså resterande datum i april.

Vi har därför beslutat att köra en dubbeltävling i maj i stället. Vi jobbar på att lösa de sista detaljerna, men preliminärt blir det den 11:e maj. Vi kommer att köra en bana åt ett håll och sedan vänder vi på banan och kör en tävling till åt andra hållet. På så vis är vi i fas i klubbmästerskapet. Det blir således dubbla startavgifter eftersom det blir dubbelt så mycket körning.

Nu har vi beslutat att deltävling 2 & 3 kommer att köras i Gapungebyns grusgrop.

Anmälan är öppen på: www.timingsystem.se och inbjudan ser ni här:

Styrelsen BMC