2023-02-19

Nyheter för 2023

Här kommer äntligen lite nyheter inför säsongen 2023:

Eftersom intresset i klubben har svängt från Drivers Open till Rally kommer vi i år att arrangera två rallytävlingar. Vi börjar med Pingstrundan den 27:e maj och vi kommer även att arrangera Dalslandsrallyt den 2:e september.

Vi kommer troligen att köra någon rallyträning i Gapungebyns grusgrop under året. I samband med det kommer vi att arrangera någon Drivers Open-tävling. Eftersom intresset var så svalt i fjol vågar vi inte arrangera någon enskild DO-tävling, det kostar tyvärr mer än det smakar... (Vi återkommer med datum.)

Ni som vill åka och heja på Anders Berger samt Tobias och Ellen Svanberg när de kör historisk racing bör boka dessa datum:

27-28/5 Kinnekulle Ring
16-18/6 Velodromloppet Historic GP Gelleråsen Arena
30/6-2/7 Svenskt Sportvagnsmeeting Ring Knutstorp
25-27/8 Anderstorp
15-17/9 Falkenberg Classic

Ni som vill heja på Johan Sandin, Pierre Berger och Kristian Nilsson när de kör Legends bör boka dessa datum:

6-7/5 Mantorp Park, Vårracet
3-4/6 Gelleråsen Arena, Gelleråsloppet
7-9/7 Falkenberg, Västkustloppet
28-30/7 Kinnekulle Ring, Raceweek
18-19/8 Gelleråsen Arena, Kanonloppet
2/9 Kinnekulle Ring, Final

Vi håller vårt årsmöte på Odeon i Bengtsfors (Centralbacken 6) söndagen den 26/3 kl. 15.00. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna :-).

Här är dagordningen för årsmötet:

Föredragningslista Bengtsfors MotorClubs årsmöte för 2022 den 26:e mars kl. 15.00 på Odeon.

 1.         Mötet öppnas.
 2.         Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3.         Röstlängdens fastställande.
 4.         Val av två justerare och tillika rösträknare.
 5.         Mötets utlysande.
 6.         Föredragningslistans godkännande.
 7.         a) Styrelsens verksamhetsberättelse
          b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning).
 8.         Revisionsberättelse.
 9.         Ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Inkomna förslag och motioner.
 12.         Val av:                                                                                                      
  a) Kassör på två år, avg Märtha Björn, nominerad Märtha Björn
  b) Sekreterare på ett år, avg Lennart Söderqvist, nominerad Bengt-Åce Gustavsson
  c) Ordinarie Ledamot på två år, avg Ove Johansson, nominerad Ove Johansson
  d) Suppleant på två år, avg Mats Johannesson, nominerad Mats Johannesson
  e) Suppleant på två år, avg Bengt-Åce Gustavsson, nominerad Lennart Söderqvist
  f) Revisorer på ett år, avg Erik Johansson och Håkan Andersson nominerade Erik Johansson och Håkan Andersson

h) Revisorssuppleant på ett år, avg Johan Sandin, nominerad Johan Sandin
h) 2 st ledamöter i Valberedningen för en tid av 1 år (Simon Andersson & Magnus Ericsson)

 1. Val av firmatecknare (ordförande och kassör).
 2. Mötets avslutande.

Efter årsmötet är det sedvanlig fika och medlemsmöte samt funktionärsmöte.

Välkomna 🙂