2021-04-28

Pristagare

Hugo Johansson mottog 15 000 kr från Dalslands Rings Stiftelse. De har ett ungdomspris som de delar ut varje år i samarbete med Dalslands Sparbank. Förra gången detta pris gick till Bengtsfors MC var när Emil Sonesson fick det för ett par år sedan.