2024-04-23

Skyltning av enskilda vägar

Efter Trafikverkets beslut gällande skyltning av vägar i samband med idrottstävlingar har det för bilsporten fortsatt funnits frågetecken kring enskilda vägar där föreningar upplever att myndigheten tolkar beslutet olika.

– Skyltfrågan kring arrangemang på vägar har under året varit en stor fråga för oss och delar av Idrottssverige. Här har verkligen samarbetet med Riksidrottsförbundet varit en styrka i dialogerna med myndigheten att påvisa den faktiska innebörden av beslutet, att arrangörerna ej ska belastas för enskild väg samt att de kostnader som gäller anslutning till statlig väg står Trafikverket för. Här har det framgått från föreningar att det kring enskilda vägar tolkats olika ute i landet, säger Anna Nordkvist, Svensk Bilsports generalsekreterare.

Med enskilda vägar menas de vägar som inte tas hand om av stat eller kommuner. Vägarna sköts i stället till exempel av en samfällighetsförening eller enskilda markägare.

Enligt Trafikverket berörs dessa vägar endast vid den anslutande delen till statlig väg.
Så här skriver Trafikverket själva.

”Kostnaderna för utmärkning som krävs för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett trafiksäkert sätt i samband med arrangemang på svenska statliga vägar bekostas av Trafikverket, upp till ett takbelopp om arrangören är en ideell förening eller organisation.

När det gäller enskilda vägar är det endast kostnader för utmärkning i vägområdet vid den statliga vägen eller sådan utmärkning som är kopplat till ett arrangemang som äger rum på statlig väg som Trafikverket ersätter. Det här innebär att Trafikverket bara kan ta kostnaden för de vägmärken som är i vägområdet för den statliga vägen eller i dess närområde.”

Vid arrangemang av tävling på väg gäller fortsatt rekommendationen att arrangören har en dialog med myndighetens lokala handläggare.

Mer information om beslutet att anordna arrangemang på vägar finns att läsa här på Trafikverkets sida. https://www.trafikverket.se/e-tjanster/anordna-arrangemang-pa-allman-vag/